IC

Voor u een cosmetische behandeling ondergaat is het belangrijk dat u weet wat de resultaten van de behandeling kunnen zijn, wat de risico’s zijn en wat de alternatieven zijn. Daarom willen wij u graag informeren met deze informatie. U heeft namelijk minimaal 24 uur bedenktijd, u mag dus ten alle tijden van de behandeling afzien als u twijfelt. Ook mag u altijd eerst op een gratis consult komen, of een ons bellen voor een telefonisch consult. Lees onderstaande informatie goed door zodat u goed geïnformeerd bent.

Lees deze informatie goed door voordat u op de afspraak komt. U heeft voor elke behandeling, na volledig geïnformeerd te zijn, 24 uur bedenktijd. Heeft u vragen over onderstaande informatie en informed consent formulieren; we zullen nog contact hebben per mail/telefoon.

De onderstaande informatie is ingedeeld per behandeling en er is een stuk met algemene informatie. Deze formulieren zullen we voor de behandeling nog een maal samen doorlopen en ondertekenen.

Algemeen voor elke behandeling:

Voor elke behandeling wordt alles eerst besproken, uw wensen maar ook gegevens omtrent uw gezondheid. Relevante behandelgegevens zullen worden bewaard in een medisch dossier. U dient de vragen in het medisch dossier naar waarheid te beantwoorden. De behandelgegevens vallen onder het beroepsgeheim. Met klachten, vragen of zorgen kunt u terecht bij de arts. Ook worden voor (en later) na foto’s gemaakt (tijdens de controle afspraak). Zo kunnen wij beoordelen wat de resultaten zijn van de behandeling. Deze foto’s zullen niet worden gebruikt voor promotie doeleinden, tenzij u daar toestemming voor geeft.

Voor de behandeling wordt uw huid gedesinfecteerd. De behandeling kan eventueel verdoofd worden met verdovingszalf (lidocaine) of injectievloeistof (xylocaine). Hierna volgt de behandeling. Voor elke behandeling staat hieronder meer informatie. Lees dit goed door voordat u deze behandeling ingaat.

U dient te weten dat voor elke behandeling er alternatieve behandel procedures zijn, zoals chirurgische correctie, correctie met lasers en correctie met injectables of plasmage. De mate van gunstige resultaten kunnen niet van tevoren worden beoordeeld, en er zijn geen vaststaande garanties omtrent het uiteindelijke resultaat dat met deze behandeling beoogt wordt, omdat de reactie en de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie bepalend kunnen zijn daarvoor. Aan elke medische behandeling zijn bepaalde risico’s verbonden en een optimaal resultaat van de behandeling is niet gegarandeerd.

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn maar zijn niet gelimiteerd tot: zeer kleine (speldenprik) bloeding op de injectieplaats, plaatselijke roodheid van de huid, plaatselijke zwelling van de huid, granulomen, ontsteking, necrose, blauwe plek op de plaats van de injecties en allergie. De meeste verschijnselen verdwijnen binnen 24 tot 48 uur of enkele dagen tot weken indien het een blauwe plek betreft.

De hele procedure kan bepaalde risico’s of complicaties met zich meebrengen die op zich geen verband houden met het competente werk van de arts, en wij kunnen daarom geen exacte garanties geven over het resultaat dat met deze behandeling kan worden bereikt, vooral wat betreft de duur van de doeltreffendheid ervan, aangezien er veel factoren zijn die de therapeutische effectiviteit van de behandeling kunnen beïnvloeden. De waarde van de klinische effecten van de behandeling is op voorhand niet te bepalen, en exacte zekerheid over het uiteindelijke resultaat dat met deze behandeling kan worden verkregen kan niet worden gegeven, want de reactie en de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie kunnen bepalend zijn voor hoe de behandelde patiënt op de behandeling reageert.

Lees tevens de algemene voorwaarden en privacy policy van Moerman Clinic, zoals vermeld op de website moermanclinic.com goed door.

Alle aanwijzingen van uw arts over vóór en na de behandeling moeten nauwkeurig worden nageleefd, omdat deze cruciaal zijn voor een goed resultaat. Algemene adviezen voor de behandeling zijn geen alcohol drinken 48 uur voor de behandeling. Adviezen na de nabehandeling zijn: het eerste uur na de behandeling geen cosmetica of creme op het gebied aanbrengen; niets aanbrengen op het behandelde gebied. De eerste 2-3 uur na de behandeling niet het behandelde gebied aanraken en uw hoofd rechtop houden. De eerste 48 uur niet sporten, naar de sauna gaan of intensieve lichamelijk activiteit uitvoeren. De eerste twee weken geen intensieve gezichtsmassages of behandelingen ondergaan. Het gebruik van reinigingsmiddelen of cosmetica, anders dan die door de arts worden aangeraden, kan het risico vergroten op bijverschijnselen en het vooraf bepaalde resultaat veranderen.
 Mocht u toch tekenen van infectie opmerken (roodheid, zwelling, pijn, pus, koorts) dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Moerman Clinic.

Contra indicaties voor behandelingen zijn; allergien/overgevoeligheden voor een van de te gebruiken stoffen, een slechte gezondheidstoestand (diabetes mellitus, hart en vaatziekten, kanker of een combinatie hiervan), een actieve ontsteking in het te behandelen gebied, koorts, auto-immuunaandoening, een voorgeschiedenis met permanente fillers, besmetting of risico op MRSA. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met ons.

Het belangrijk dat u met ons uw huidige gezondheidstoestand, mogelijke allergieën, (over)gevoeligheid voor bepaalde hulpstoffen, gebruik van medicijnen, alsmede alle voorgaande therapievormen of medische (of andere) behandelingen die toegepast zijn op de gebieden waar behandeling op gericht is aan ons te melden. Gebruikt u op dit moment medicijnen voor diabetes mellitus, bloedverdunners, immuuncompromiterende medicatie of lijdt u aan meerdere aandoeningen zoals o.a. hart en vaatziekten, auto-immuun aandoeningen of kanker, meld dit dan voor u de behandeling aangaat.

Informed Consent Botox

De merken Botox®, Azzalure®, Dysport® en Bocouture® zijn botuline toxine preparaten, die worden gebruikt door middel van een injectiemethode, om door spieractiviteit veroorzaakte rimpelvorming te behandelen. Het functionele en/of cosmetische resultaat is afhankelijk van het huidtype, de conditie van de huid, het gebied waar de behandeling plaatsvindt, de hoeveelheid product dat gebruikt is en de plaats van injectie.

Afhankelijk van het te behandelen gebied en de mate van spieractiviteit/rimpels zal een behandelplan worden gemaakt. U zult een of meerdere injecties ontvangen met botox.

De behandeling vindt plaats in een of twee sessies en het resultaat komt in de loop van enkele dagen tot 2 weken tot stand en houdt meestal 3 tot 6 maanden stand.

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn maar zijn niet gelimiteerd tot: zeer kleine (speldenprik) bloeding op de injectieplaats, plaatselijke roodheid van de huid, plaatselijke zwelling van de huid, granulomen, ontsteking, necrose, blauwe plek op de plaats van de injecties. De meeste verschijnselen verdwijnen binnen 24 tot 48 uur of enkele dagen tot weken indien het een blauwe plek betreft. Soms kan er een tijdelijke hoofdpijn optreden. In uitzonderlijke gevallen kan er een andere dan de gewenste, aangrenzende spier door de behandeling worden aangedaan. De werking van botulinetoxine op een aangrenzende spier is tijdelijk en verdwijnt meestal in de loop van enkele weken. Niet elk algemeen risico is besproken, maar ik begrijp dat deze bestaan. Ik zal elk onbegrepen effect van de behandeling melden aan mijn behandelend arts.

Informed Consent Hyaluronzuur Filler

Een hyaluronzuur filler is een bio-resorbeerbaar hyaluronzuur (oplosbaar product). Het is een tijdelijk middel dat na enige tijd volledig door het lichaam wordt afgebroken.

De behandeling vindt plaats in vaak een, maar soms twee sessies, indien touch up nodig is. De resultaten zijn direct zichtbaar en houden 6-12 maanden aan. Deze periode kan echter langer of korter zijn, door de persoonlijke afbraak van hyaluronzuur, die bij ieder mens anders is en niet te voorspellen is. Tevens zijn activiteiten zoals roken, ongezond eten, veel suikers eten en drinken, zonnen of naar de zonnebank gaan en veel sporten factoren die de filler eerder laten verdwijnen.

 

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn maar zijn niet gelimiteerd tot: zeer kleine (speldenprik) bloeding op de injectieplaats, plaatselijke roodheid van de huid, plaatselijke zwelling van de huid, granulomen, ontsteking, necrose, blauwe plek op de plaats van de injecties. De meeste verschijnselen verdwijnen binnen 24 tot 48 uur of enkele dagen tot weken indien het een blauwe plek betreft. Niet elk algemeen risico is besproken, maar ik begrijp dat deze bestaan. Ik zal elk onbegrepen effect van de behandeling melden aan mijn behandelend arts.

Informed Profhilo

Profhilo is een zuiver bio-resorbeerbaar hyaluronzuur (oplosbaar product) van niet dierlijke oorsprong. Het is een tijdelijk middel dat na enige tijd volledig door het lichaam wordt afgebroken. Het functionele en/of cosmetische resultaat is afhankelijk van het huidtype, de conditie van de huid, het gebied waar de behandeling plaatsvindt, de hoeveelheid product dat gebruikt is en de plaats van injectie.

De behandeling vindt plaats in een of twee sessies. De resultaten houden 6-12 maanden aan.

 

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn maar zijn niet gelimiteerd tot: zeer kleine (speldenprik) bloeding op de injectieplaats, plaatselijke roodheid van de huid, plaatselijke zwelling van de huid, granulomen, ontsteking, necrose, blauwe plek op de plaats van de injecties. De meeste verschijnselen verdwijnen binnen 24 tot 48 uur of enkele dagen tot weken indien het een blauwe plek betreft. Niet elk algemeen risico is besproken, maar ik begrijp dat deze bestaan. Ik zal elk onbegrepen effect van de behandeling melden aan mijn behandelend arts.

Informed Consent Plasmage

Met Plasmage wordt huidverbetering bewerkstelligd, ooglidcorrecties uitgevoerd en moedervlekken verwijderd. Dit wordt verkregen door middel van een plasma (uit het plasmage apparaat) op de huid. Zo worden bij huidverbetering verscheidene ‘stipjes’ op de huid gezet en bij moedervlekken een evengroot behandel gebied gemaakt met behulp van het Plasmage apparaat. Van te voren wordt de huid verdoofd met een verdovingszalf met lidocaine of een injectie met xylocaine. Na de behandeling ontstaan korstjes, soms ook roodheid en zwelling. U dient te weten dat na de behandeling effecten kunnen optreden die een paar uur tot enkele weken kunnen aanhouden, en dat deze vanzelf verdwijnen of met behulp van specifieke medische behandeling worden opgelost. De zwelling is na 3 dagen verminderd (valt niet meer op) en is na 2-4 weg. korstje zijn na 5-7 dagen weg. De roodheid is vaak van 4 weken verdwenen, maar kan soms tot 12 weken of langer aanhouden.

De belangrijkste tegenindicaties bij de behandeling zijn: koortsuitslag (herpes simplex), therapie tegen kanker, auto-immuunziekten, pacemaker, implantaat/electronisch apparaat, allergie voor lidocaine (derivaten). Wij adviseren de behandeling niet aan bij patiënten met gevoeligheid voor hypertropische (gezwollen) littekens, bij bestaande infectie of bij gebruik van lichtgevoelige medicijnen.  Gebruik PLASMAGE® niet op delen die eerder behandeld werden met laser, ultrasound, botox, peeling en zo voort; stel de behandeling dan minstens twee maanden uit.

Zoals bij elke medische of operatieve therapie bestaat de kans, hoewel deze vrijwel nihil is, op complicaties zoals: oedeem, korstvorming, min of meer aanwezige vlekvorming (afhankelijk van de behandeling), het terugkomen van herpes, het ontstaan van keloïden, het accentuering van spataderen, infectie, atrofiërende laesies en allergien.  Aangaande het hierboven beschrevene begrijp ik dat behandeling met het PLASMAGE®-apparaat in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot complicaties.

Na de behandeling dient u geen make-up, cremes of andere substanties over het behandelde gebied aan te brengen, ivm het ontstaan van een infectie. Tevens adviseren wij tijdens het herstel niet te roken, dit kan eveneens een infectie veroorzaken. U mag wel douchen, als u de huid maar voorzichtig droog maakt. U mag niet pulken aan de korstjes, dit kan littekenweefsel veroorzaken. Nadat de korstjes zijn verdwenen mag u de eerste 4 weken niet in de zon of onder de zonnebank. Het eerste half jaar na de behandeling dient u factor 50 te gebruiken elke dag. Gaat u zonnen, gebruik dan om de 2 uur factor 50. Dit in verband met het onstaan van pigmentvlekken.

Mocht u toch tekenen van infectie opmerken (roodheid, zwelling, pijn, pus, koorts) dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Moerman Clinic. U mag niet de korstjes manueel verwijderen. Alle aanwijzingen van uw arts over vóór en na de behandeling moeten nauwkeurig worden nageleefd, omdat deze cruciaal zijn voor een goed resultaat. Het gebruik van reinigingsmiddelen of cosmetica, anders dan die door de arts worden aangeraden, kan het risico vergroten op bijverschijnselen en het vooraf bepaalde resultaat veranderen.

Informed Consent Corticosteroid injectie

Een behandeling met corticosteroid injecties kan worden uitgevoerd om verschillende redenen, waaronder het behandelen van kale plekken (alopecia areata). Ik begrijp dat deze behandeling plaats vindt in een of twee sessies en dat het resultaat na maximaal 6 weken kan ontstaan.

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn maar zijn niet gelimiteerd tot: zeer kleine (speldenprik) bloeding op de injectieplaats, plaatselijke roodheid van de huid, plaatselijke zwelling van de huid, granulomen, ontsteking, necrose, blauwe plek op de plaats van de injecties. De meeste verschijnselen verdwijnen binnen 24 tot 48 uur of enkele dagen tot weken indien het een blauwe plek betreft.