Klachten of verbeteringen

Moerman Clinic zet zich altijd zo goed mogelijk in om tot goede resultaten en een prettige behandeling te komen. Door tijd te nemen en veel uitleg te geven proberen wij u een kwalitatief hoog resultaat en beleving te geven. Helaas kan het ondanks onze inspanningen voorkomen dat u misschien niet helemaal tevreden bent of een klacht heeft. U mag dan ten alle tijden contact opnemen met Moerman Clinic of met onze geschillen organisatie DokH. Hieronder vindt u hier meer informatie over.

Wanneer u een klacht heeft over een behandeling of een product, dient u deze klacht zo spoedig mogelijk te melden, bij voorkeur rechtstreeks aan Moerman Clinic. U mag ook rechtstreeks bij de onafhankelijke geschillen organisatie de klacht melden. Moerman Clinic dient daarna binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Er zal door Moerman Clinic altijd naar een goede, reële oplossing gezocht worden. Wanneer een klacht gegrond is, zal Moerman Clinic de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat behandeling zinloos is geworden. Indien Moerman Clinic en de client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan een onpartijdige geschillen instantie. Moerman Clinic is zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijk geschillen organisatie (DOKh).

U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillen orgaan via het DOKh https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/.

Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.